Pengumuman:

Selamat datang ke VWIN21 - di sini kami membawa pengalaman permainan kasino dalam talian anda ke tahap baru. 10% BONUS HARIAN untuk anda didakwakan!

SYARAT & SYARAT UMUM VWIN21

Peraturan berikut membentuk perjanjian antara VWIN21 dan pelanggannya.

Dengan mendaftar dengan VWIN21, anda bersetuju dan menerima peraturan ini sepenuhnya.

1. Dengan mengakses laman web VWIN21 dan dengan mendaftar melalui laman web kami untuk menyertai mana-mana permainan dalam talian interaktif (secara kolektif 'Permainan'), anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini ('Syarat'). Sila baca dengan teliti dan pastikan anda hanya mengakses permainan jika anda memahami sepenuhnya isi kandungannya dan bersetuju untuk terikat dengan permainan tersebut.

2. Pelanggan mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat pertaruhan. VWIN21 berhak untuk meminta bukti usia dari pelanggan dan menggantung akaun mereka sehingga dokumentasi yang memuaskan diberikan.

3. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa nama pengguna dan maklumat keselamatan mereka tetap dirahsiakan. Sekiranya pelanggan mengesyaki perkara ini tidak lagi berlaku, mereka harus segera memberitahu kami. Segala urus niaga yang dilakukan di bawah nama pengguna akan menjadi tanggungjawab pelanggan.

4. Pelanggan tidak boleh membatalkan atau menukar taruhan setelah taruhan diletakkan dan disahkan.

5. VWIN21 berhak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana orang atau sekumpulan orang yang bertindak dalam usaha untuk menipu kita. Sekiranya terdapat bukti mengenai siri pertaruhan, masing-masing mengandungi pilihan yang sama telah dilakukan oleh atau untuk individu atau sindiket individu yang sama, VWIN21 berhak untuk membuat pertaruhan tersebut terbatal dan menangguhkan akaun yang berkaitan.

6. VWIN21 berhak untuk menghentikan akaun anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami sekiranya pertaruhan telah dilakukan dalam usaha untuk menipu VWIN21 atau dibuat oleh atau dikontrak oleh mana-mana pembuat taruhan atau sindiket perjudian dalam usaha memaksimumkan pembayaran di Permainan kami. Selanjutnya, kami berhak untuk menahan semua kemenangan, dan juga prinsip, siapa pun yang didapati mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut.

7. VWIN21 melarang pembuatan identiti palsu / palsu dan anda bersetuju bahawa anda tidak akan membuat akaun untuk orang lain selain diri anda. Dalam keadaan tertentu, VWIN21 berhak untuk membekukan wang dalam akaun anda di mana kami mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa akaun anda mungkin digunakan untuk tujuan penipuan atau menipu untuk tujuan pengubahan wang haram atau dengan cara yang membahayakan integriti sukan atau acara yang kami tawarkan pasar pertaruhan.

8. Untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi untuk melindungi dana anda, kami akan melakukan pemeriksaan keselamatan rawak dan menyimpan rekod transaksi dan pertaruhan. Anda menerima bahawa kami mungkin meminta dokumentasi tambahan untuk mengesahkan anda sebagai pemegang akaun sekiranya berlaku pemeriksaan keselamatan.

9. Sekiranya ada perincian akaun peribadi anda atau maklumat kewangan lain yang berkaitan dengan Akaun anda tidak betul, anda mesti memberitahu kami dengan segera, kerana kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan transaksi ditolak oleh institusi kewangan anda. Kami tidak akan menerima liabiliti atau tanggungjawab untuk urus niaga, yang ditolak kerana perincian yang tidak betul di mana anda gagal membuat kami mengetahui tentang perubahan / perincian yang betul.

10. Bahasa rujukan Terma dan Syarat ini adalah Bahasa Inggeris. Walaupun berhati-hati semasa terjemahan, sekiranya sukar memahami klausa Terma dan Syarat ini, hanya versi Bahasa Inggeris yang akan berlaku.

11. VWIN21 tidak membenarkan setiap pelanggan membuat akaun pendua (lebih daripada satu akaun dalam satu mata wang). Setiap pelanggan yang didapati membuat akaun pendua akan menangguhkan akaun mereka.

12. Gandakan pendaftaran akaun dengan menggunakan entri maklumat peribadi yang dimanipulasi dengan sengaja (jika dikesan) boleh mengakibatkan penamatan akses akaun permainan yang tidak dapat dipulihkan. VWIN21 berhak untuk membatalkan semua kemenangan terkumpul yang dikreditkan kepada pengguna. Dan akaun akan dibekukan secara kekal.

13. Setiap bonus, promosi dan / atau tawaran khas tertakluk pada syarat-syaratnya sendiri. Pemain bersetuju untuk membaca dan memahami syarat yang berlaku untuk setiap bonus yang mereka kumpulkan. VWIN21 berhak untuk membatalkan bonus atau tawaran atau promosi khas pada bila-bila masa.

14. Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, VWIN21 berhak untuk meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumen lain yang sesuai kerana VWIN21, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Sekiranya anda tidak memenuhi permintaan keselamatan, VWIN21 berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.

15 Terma & Syarat ini adalah sebahagian daripada Terma & Syarat VWIN21 Umum.

16. Terma & syarat ini berlaku atas sebarang komunikasi melalui e-mel, sembang atau telefon.

SYARAT & SYARAT PROMOSI UMUM

1. Semua tawaran promosi terhad kepada satu per orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, komputer bersama (mis. Sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja) dan IP bersama.

2. Sebilangan besar promosi kami dilengkapi dengan keperluan rollover. Yang bermaksud bahawa ahli akan memenuhi syarat rollover sebelum penarikan dapat dilakukan.

3. Sekiranya pemain mahu masuk, minimum masuk deposit pertama adalah $ 1,500 ke atas. (Di bawah $ 1,500 VWIN21 mempunyai hak untuk membekukan keseimbangan pemain)

4. Semua bonus / kredit percuma dari VWIN21 dikenakan pengeluaran maksimum $ 888.

5. Hasil seri, pertaruhan kedua-dua sisi, permainan yang dibatalkan, permainan yang dibatalkan atau pertaruhan yang ditempatkan mengandungi pilihan peluang kurang dari 0.6 atau 1.66 (kemungkinan perpuluhan) tidak termasuk dalam pengiraan roll over.

6. VWIN21 berhak untuk kehilangan kelayakan bonus, jumlah bonus dan apa-apa kemenangan bonus yang berkaitan dengan pelanggan atau sekumpulan pelanggan berikutan corak pertaruhan biasa yang mencurigakan yang boleh menghasilkan keuntungan yang dijamin dan / atau kelayakan bonus yang dijamin. Kegiatan mencurigakan ini mungkin termasuk, tanpa terbatas pada, pola pertaruhan biasa di seluruh peristiwa / pasaran / pilihan yang serupa yang dapat dikenal pasti dalam satu atau di beberapa akaun.

7. Sekiranya berlaku penyalahgunaan bonus, VWIN21 berhak untuk memotong bonus dan sebarang kemenangan yang berkaitan dengan bonus dari akaun pelanggan.

8. Tingkah Laku Kesalahan Promosi mungkin merangkumi, tanpa terbatas pada: corak pertaruhan biasa atau mencurigakan di seluruh peristiwa / pasaran / pilihan yang serupa yang dapat dikenal pasti dalam satu atau di beberapa akaun, kekerapan berlebihan atau corak pertaruhan yang sangat luar biasa pada pilihan yang sama dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan corak pertaruhan biasa, dsb.

9. VWIN21 tidak akan bertanggungjawab sekiranya ahli memberikan maklumat yang tidak lengkap / tidak betul, yang mungkin mengakibatkan kelewatan / kegagalan penghantaran hadiah atau hadiah cabutan bertuah.

10. VWIN21 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut kembali atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara kami.

11. Semua keputusan pengurusan adalah muktamad.